Η ΤΑΙΝΙΑ / THE FILM

Αν κάνετε κλικ σε αυτή την εικόνα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την ταινία μικρού μήκους “Ξεπαρθενών”:


Σε κάποιες κοινωνίες μέρος της ταινίας θεωρείται κατάλληλο μόνο για ενήλικους ανθρώπους.By clicking on this image you can watch and download the short film “Departhenon”:


In some cultures part of the film is considered appropriate only for adult hu(wo)man individuals.